ورود به سامانه
سامانه کار

 

 فعال سازی نام کاربری

مرحله چهارم

کد فعالسازی را وارد کنید.

این کد به تلفن همراه شما ارسال شده است.

تذکر :

در صورتی که کد به گوشی شما ارسال نشده است نگران نباشید . فعالسازی توسط پشتیبانی انجام خواهد شد. ایمیل خود را تا دریافت ایمیلی از شرکت چک کنید.

فعالسازی توسط پشتیبان تا 8 ساعت بعد از ثبت نام ممکن است زمان بر باشد.

 


نام کاربری :
کد :